Riječnik brodograđevnog nazivlja

U brodograđevno – pomorskoj terminologiji, u današnje vrijeme nailazimo na, gotovo u pravilu, karakteristična nazivlja brodova koja upućuju na osnovne karakteristike brodova (npr. Panamax, Aframax, Handysize itd.).

Kako su ovi nazivi u širokoj primjeni, postoji potreba za određenim objedinjavanjem navedenog nazivlja. U ovom objedinjavanju naziva korištena je dostupna literatura, informacije s tržišta, informacije iz brodogradilišta, vlastita istraživanja, kao i savjeti mjerodavnih osoba.

Riječnik brodograđevnog nazivlja: Preuzmi (pdf)