Proaktivna objava informacija


IZVJEŠĆA O POSLOVANJU
(pdf)
Račun dobiti i gubitka 2019.pdf , 2018.g. , 2017.g.
Bilanca_2019.pdf , 2018.g. , 2017.g.
Izvješće Uprave_2019.pdf2018.g. , 2017.g.
Izvješće neovisnog revizora za 2019.pdf , 2018.g. , 2017.g.
Izvješće NO-a za 2016.pdf , 2015.g. , 2014.g.

Izvješće o ostvarenju fin. plana Društva za 2020. god. , 2019.g.
Financijski_rezultat_2015.pdf
Sjednice_NO_2020.pdf2019.g.

Poslovni_plan_2021.pdf , 2020.g. , 2019.g.

PLAN NABAVE (po godinama): 2021.g. 2020.g. 2019.g.  (.pdf)
Registar ugovora (po objavi): XII-2020.pdf V-2020 XII-2019 VII-2019 III-2019 XII-2018  VI-2018
Izjava o ne postojanju sukoba interesa
Uputa-o-provedbi-postupaka-jednostavne-javne-nabave.pdf
Sponzorstva i donacije 2020.pdf , 2019.g. , 2018.g.

DOKUMENTI AKP-a
Vizija-Misija.pdf
Kodeks poslovnog ponašanja.pdf
Pravilnik za prevenciju korupcije.pdf
Disciplinski pravilnik AKP.pdf
Katalog informacija.pdf
Akcijski plan HB-J 2019-2020.pdf , 2013.g.
Izvještaj AKP za zadnje polugodište 2020.pdf , prvo polugodište 2020.
Kalendar važnih događanja
Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama.pdf
Uvjeti za pristup informacijama.pdf
Plan rada službenika za informiranje 2021.pdf , 2020.g. , 2019.g. , 2018.g.
Godišnje izvješće PPI 2020.pdf , 2019.pdf , 2018.g. , 2017.g.

ODLUKE I IZJAVE
Odluka o formiranju povjerenstva za izradu i praćenje AKP.pdf
Odluka o imenovanju Službenika za informiranje.pdf
Odluka o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka.pdf
Odluka o imenovanju osobe za prijavu nepravilnosti.pdf
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku.pdf
Odluka o obvezi potpisivanja izjave o povjerljivosti.pdf
Odluka o provodenju edukacije za eticku kompetentost.pdf
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija.pdf
Izjava o povjerljivosti i nepristranosti.pdf
Računovodstvene politike.pdf


INFORMACIJE I KONTAKTI

Organizacijska shema.pdf
Informacija o članovima NO i Uprave.pdf

Službenik za informiranje:  Anita Deverić, adeveric@hb.hr tel.: 01/6596-999
Osoba za prijavu nepravilnosti: Livija Mitić, lmitic@hb.hr tel.: 01/6596-999
Povjerenik za etiku: Krešo Čop, kcop@hb.hr tel.: 01/6596-999