Proaktivna objava informacija


GODIŠNJA IZVJEŠĆA O POSLOVANJU
(pdf)

HB-J Godišnji financijski izvještaji za 2015
HB-J Revizorsko izvješće i Bilješke uz GFI za 2015
HB-J Odluka o utvrđivanju GFI za 2015
HB-J Odluka o rasporedu dobiti iz 2015

HB-J Godišnji financijski izvještaji za 2014
HB-J Revizorsko izvješće i Bilješke uz GFI za 2014
HB-J Odluka o utvrđivanju GFI za 2014
HB-J Odluka o rasporedu dobiti iz 2014

HB-J Godišnji financijski izvještaji za 2013
HB-J Revizorsko izvješće i Bilješke uz GFI za 2013
HB-J Odluka o utvrđivanju GFI za 2013
HB-J Odluka o rasporedu dobiti iz 2013


OSTALI FINANCIJSKI PODACI I IZVJEŠĆA

Račun dobiti i gubitka 2016.pdf , 2014.g.
Bilanca_2016.pdf , 2014.g.
Izvješće-Uprave_2016.pdf2015.g. , 2014.g.
Izvješće neovisnog revizora za 2016.pdf , 2015.g. , 2014.g.
Izvješće NO-a za 2014.pdf
Izvješće NO-a za 2015.pdf
Izvješće NO-a za 2016.pdf

Financijski_rezultat_2015.pdf
Sjednice_NO_2017.pdf2016.g. , 2015.g.

Poslovni_plan_2018.pdf , 2017.g. , 2016.g.

PLAN NABAVE (po godinama):  2019. g. 2018. g.  2017. g. 2016. g. 2015. g. 2014. g. (.pdf)
Registar ugovora (po objavi): XII-2018.pdf  VI-2018.pdf  XII-2017.pdf   VI-2017.pdf  I-2017.pdf
Izjava o ne postojanju sukoba interesa
Uputa-o-provedbi-postupaka-jednostavne-javne-nabave.pdf
Sponzorstva i donacije 2017.pdf , 2016.g.2015.g.

DOKUMENTI AKP-a
Vizija-Misija.pdf
Kodeks poslovnog ponašanja.pdf
Pravilnik za prevenciju korupcije.pdf
Disciplinski pravilnik AKP.pdf
Katalog informacija.pdf
Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama.pdf
Uvjeti za pristup informacijama.pdf
Plan rada službenika za informiranje.pdf , 2015.g.
Akcijski plan HB-J.pdf
Godišnje izvješće PPI 2018.pdf , 2017.g. , 2016.g.2015.g.

ODLUKE I IZJAVE
Odluka o formiranju povjerenstva za izradu i praćenje AKP.pdf
Odluka o imenovanju Službenika za informiranje.pdf
Odluka o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka.pdf
Odluka o imenovanju osobe za prijavu nepravilnosti.pdf
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku.pdf
Odluka o obvezi potpisivanja izjave o povjerljivosti.pdf
Odluka o provodenju edukacije za eticku kompetentost.pdf
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija.pdf
Izjava o povjerljivosti i nepristranosti.pdf
Računovodstvene politike.pdf


INFORMACIJE I KONTAKTI

Organizacijska shema.pdf
Informacija o članovima NO i Uprave.pdf

Službenik za informiranje:  Anita Deverić, adeveric@hb.hr tel.: 01/6596-968, fax: 01/6596-985
Osoba za prijavu nepravilnosti: Livija Martinac, lmartinac@hb.hr tel.: 01/6596-962, fax: 01/6596-985
Povjerenik za etiku: Ante Lucić, alucic@hb.hr tel.: 01/6596-960, fax: 01/6596-985